12 Shyen Lee ??, The Owls Sax Ensemble, Four Pictures from New York by Roberto Molinelli

2016/7/17 Music Auditorium, College of Music, Mahidol University. Debut of The Owls Sax Ensemble, World Doctors Saxophone Orchestra. Artistic Director: Shyen Lee ??, Conductor: Yu-Wen Wang ???, Percussion: An-Yi Lu, Sop.Sax. Wen-Cheng Liao, Hui-Min Chao, Yi-Yen Yang.
Alto Sax. Wendy Fong, Cheng-Siu Chang, Wen-Jei Wang, Yih-Kuan Su.
Tenor Sax. Ying-Chieh Chaing, Te-Ching Wang, Jui-Ping Chen.
Baritone Sax. Tsang-Hsiang Chang, Da-Wei ChouAlto Sax. Wendy Fong, Cheng-Siu Chang, Wen-Jei Wang, Yih-Kuan Su.
Tenor Sax. Ying-Chieh Chaing, Te-Ching Wang, Jui-Ping Chen.
Baritone Sax. Tsang-Hsiang Chang, Da-Wei Chou

You may also like

Page 1 of 184

Artículos relacionados

Bob Mover: Chet’s Chum for Chet Baker

saxo

ESP – The Melody Shop – King

adolphesax.com

Dinant 2014 – Gastzych, Michal – First Violin Sonata, BWV 1001 – Presto by J.S. Bach

saxo

SazTienda COM PRO SHOP

Adolphesax Editions