สอนพื้นฐานแซกโซโฟน ตอนที่ 12

สอนพื้นฐานแซกโซโฟน ตอนที่ 12
จากตำราพื้นฐานแซกโซโฟน

โดย วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช
อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องเป่าลมไม้ แซกโซโฟน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพลงประกอบ
Karn [กาล] – วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช
https://itunes.apple.com/th/album/karn-single/id1080061688

www.wisuwat.com

Posted on 9 de octubre de 2020
0 views

You may also like

Page 1 of 178

Artículos relacionados

??? ???????

saxo

3rd JMLISC: Chinhao Ku (Taiwan) Cello Suite N.6 by J.S. Bach

saxo

P. R. Girl – Saxophone Quintet

saxo

Deja un comentario