สอนพื้นฐานแซกโซโฟน ตอนที่ 12

สอนพื้นฐานแซกโซโฟน ตอนที่ 12
จากตำราพื้นฐานแซกโซโฟน

โดย วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช
อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องเป่าลมไม้ แซกโซโฟน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพลงประกอบ
Karn [กาล] – วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช
https://itunes.apple.com/th/album/karn-single/id1080061688

www.wisuwat.com

Posted on 9 de octubre de 2020
0 views

You may also like

Page 1 of 179

Artículos relacionados

Willard Jenkins Interview for Art Blakey Tribute – Raw Video

saxo

Mackie Messer – SaxCool Live

saxo

The Chicken

saxo

Deja un comentario