สอนพื้นฐานแซกโซโฟน ตอนที่ 12

สอนพื้นฐานแซกโซโฟน ตอนที่ 12
จากตำราพื้นฐานแซกโซโฟน

โดย วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช
อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องเป่าลมไม้ แซกโซโฟน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพลงประกอบ
Karn [กาล] – วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช
https://itunes.apple.com/th/album/karn-single/id1080061688

www.wisuwat.com

Posted on 9 de octubre de 2020
0 views

You may also like

Page 1 of 185

Artículos relacionados

XAS – Xenakis

saxo

Enzapatillado Saxofón

saxo

Let them play, not saxopohne quaret!! by Adam Gorb The Household Division Saxophone Quartet of THE

saxo

Deja un comentario

SazTienda COM PRO SHOP

Adolphesax Editions