Hanna Kulenty – Saxophone Concerto, Nizhny Novgorod

Saxophone Concerto No. 1 (2015) – for saxophone and symphony orchestra

Evgeny Novikov – saxophone
Nizhny Novgorod Academic Philharmonic Orchestra;
Peter Biloen – conductor

Dutch Music Days, Sacharov International Art Festival
Rostropovitch Philharmonics, Nizhny Novgorod (RUS)
rec. 5 June 2018

You may also like

Page 1 of 189

Related posts

MIYU KODA

saxo

Stan Getz & Henri Renaud – Spring Can Really Hang You Up The Most

saxo

Florida Straits. Spyro Gyra. Ismael Dorado (Tenor Sax)

saxo