CURSOS Y EVENTOS 2014GeneralCURSOS Y EVENTOS

Cursos y Talleres de Verano Julio 2014

Micalet 2014


1er Taller de Repertori de Jazz i Musica Creativa1er Curs d’Iniciació al Jazz i la Música Creativa

Al llarg de la nostra vida musical, segur que hem escoltat o escoltarem noms tan importants com Louis Armstrong, Charlie Parker, Duke Ellingtone, Miles Davis, John Coltrane… que tant han representat en el Jazz i en la Música Moderna del segle XX i quecontinuen sent una font d’inspiració en les creacions dels actuals

compositors i intèrprets.

En aquest taller, es pretén introduir a l’alumne en aquest estil musical, asseient les bases imprescindibles que l’ajudaran a comprendre aquesta música i la seua característica principal: La improvisació. Amb la finalitat de fomentar la creativitat musical de l’alumne, ens endinsarem en el món de la improvisació mitjançant l’estudi dels conceptes teòric-pràctics bàsics del Jazz, mantenint un equilibri didàctic entre teoria i pràctica que ens permeta aprendre al màxim passant-ho tan bé com siga possible.

Així doncs, els continguts a tractar, seran tant de caàcter teòric com pràctic. En els aspectes teòrics, es duran a terme els fonaments principals que ajudaran a l’alumne a desenvolupar de forma pràctica alguns dels estàndards del Jazz. Per a açò, al curs es formarà un conjunt instrumental amb els alumnes. D’aquesta manera podrem posar en pràctica les matèries apreses on tots en conjunt instrumental, gaudirem de les possibilitats creatives que ens ofereix la màgia comunicativa i interactiva del Jazz. Tot açò es realitzarà mitjançant 5 sessions de 4 hores cadascuna i amb una projecció didàctica que conté més de 70 diapositives interactives que segueixen pas a pas, el camí que hem de recórrer per a poder improvisar de forma bàsica i fonamentada. Aquest projecte naix fruit de més de deu anys d’experiència en la didàctica del Jazz i la Música Creativa, així com d’un anàlisi de les necessitats de cada alumne a través dels anys.

És necessari saber que en l’actualitat, els estudis d’aquest estil musical ja estan integrats en el pla d’estudis dels Conservatoris Superiors, incloent València, on podrem cursar el Grau Superior en l’especialitat de Jazz de forma totalment reglada.

*Continguts a tractar:*

   – lntervals: Eina “mare” de la improvisació.

   – Estudi dels tipus d’acords i la seua simbologia.

   – Escales bàsiques: com aplicar-les a la improvisació.

   – Motívica i desenvolupament melòdic.

   – Conjunt Instrumental:

   Tècniques d’acompanyament, comunicació, integració i interacció

entre intèrprets.

   – Conceptes generals per a la improvisació.

   – Rítmica i desenvolupament rítmic.

   – Estructures bàsiques del Jazz.

   – L’articulació al Jazz.

   – Estructures harmòniques típiques al Jazz i la Música Moderna en general.

   – Educació Auditiva: Com escoltar tot el que ens envolta i entrenar

l’audició.

*Dirigit a:*

   – Tot aquell que desitge explorar i abastar noves experiències i emocions dins del camp del Jazz i la Música Creativa, complementant el seu coneixement amb noves tècniques i nous recursos musicals.

*Objectius del curs:*

   – Fomentar la creativitat de l’alumne i ampliar els seus recursos musicals.

   – Augmentar la consciència interactiva dels alumnes a nivell melòdic, rítmic i harmònic, de manera que siguen conscients de tot el que ocorre al seu al voltant a nivell col·lectiu i no solament a nivell individual.

   – Introduir a l’alumne en el món de la improvisació.

   – Augmentar la motivació de l’alumne mitjançant la seua pròpia creativitat.

   – Iniciar a l’alumne en la branca d’estudis d’especialitat Jazz, integrada ja en el pla d’estudis superiors de música.

*Requisits del curs:*

   – Nivell a partir de 3er de Grau Professional ó bé experiència equiparable.

 

1er Curs dIniciacio al Jazz i la Musica Creativa
1er Taller de Repertori de Jazz i Música Creativa!

*Sobre el Taller:*

En aquest Taller, recorrerem un llarg camí a través del repertori més significatiu del Jazz i les Músiques Creatives com la Bossanova, Funk, Blues y altres estils on la improvisació juga un paper fonamental. El repertori a estudiar ha estat seleccionat d’acord amb nombrosos criteris pedagògics i pràctics. Així doncs, de manera simultània, l’alumne aprendrà i ampliarà el seu repertori jazzístic al mateix temps que s’introduiran conceptes teòric-pràctics com:

   – Recursos per a la improvisació

   – Comentaris sobre l’harmonia

   – L’articulació en el Jazz i Música Creativa

   – Estructures formals estàndard

   – Conceptes estètics i d’interpretació en diferents estils

   – Interacció entre músics

   – Rítmica

   – Educació i consciència auditiva

   – Altres conceptes que dependran del nivell de cada grup

Estudiarem el repertori fonamental del Jazz a través del treball amb estàndards d’aquest estil, arranjats per a l’ocasió. Les formacions seran d’ensemble de jazz fins a 10 músics per grup. El Taller està orientat per a tot tipus d’instrumentistes i estarà separat per nivell d’iniciació i nivell avançat.

El plantejament metodològic es basarà fonamentalment en la pràctica i el dinamisme a les sessions, la interacció interna del grup, tot sempre fonamentat amb un suport teòric contextualitzat.

*Objectius del Taller:*

   – Que l’alumne adquiresca els criteris de selecció per a configurar un repertori jazzístic

   – Que els músics professionals i estudiants, que no hagen tingut l’oportunitat de tindre contacte ni formar-se en la Música Creativa, puguen entrar en ella des d’una pràctica fonamentada

   – Que l’alumne aprenga a identificar els diferents estils i èpoques de la música moderna i creativa, identificant les estructures, l’estètica, la rítmica, etc.

   – Que l’alumne aprenga a formar part d’un ensemble i a interaccionar amb la resta dels músics des d’una perspectiva musical coherent i fonamentada

   – Que l’alumne aprenga a expressar la seua creativitat musical a través dels fonaments bàsics de la improvisació

*Dirigit a:*

   – Nivell Iniciació (primer grup):

Tots aquells músics que desitgen endinsar-se en el món del jazz i la música creativa a través del repertori característic. (Aconsellable estar com a mínim en tercer de grau professional, per qüestions de tècnica instrumental i un mínim de lectura musical).

   – Nivell Avançat (segon grup): Tots aquells músics que ja són iniciats en el món de la improvisació o d’algun tipus de música creativa i que posseeixen coneixements mitjans o avançats de lectura musical.

*Requisits del curs:*

   – Nivell a partir de 3er de Grau Professional ó bé experiència equiparable. Nou Curs de Finale! En Juliol al Micalet! Nou curs de Finale que tindrà lloc a la Societat Coral el Micalet del 14 al 18 de Juliol del 2014. El curs tindrà una durada de 20h repartides en sessions de 4 hores al día durant 5 díes. L’horari del curs serà de 16 a 20h. Al cartell de publicitat trobareu les dades d’inscripció del curs.

(No és imprescindible portar ordinador o tenir el programa prèviament)

*Presentació del curs:*

Aquest curs et permet accedir al coneixement de les diferents eines bàsiques que ofereix el programa per a l’edició de les teues partitures. Finale és en aquest moment, reconegut com el millor i més versàtil editor de partitures, constituint-se en una eina fonamental per a tot tipus d’activitats musicals tals com: l’ensenyament, la interpretació i la composició musical.

La seua robusta estructura ens permet disposar d’una àmplia paleta de recursos amb els quals podem elaborar sense problemes partitures de notació tradicional (occidental) o notacions alternatives contemporànies.

La majoria d’usuaris que utilitzen aquest potent editor de partitures no utilitzen ni tan sols un 10% del seu potencial. El programa Finale és una poderosa eina de treball per a músics ja que et permet crear les teues pròpies partitures, així com per a compondre o transcriure qualsevol tipus de música, o també fer els teus treballs d’harmonia, transcripcions, composicions, etc, i poder escoltar-los al moment.

*Algunes de les matèries que veurem en el curs (encara que es solen adaptar a les necessitats de cada grup), són:*

   – Instal.lació del programa.

   – Primers passos en Finale.

   – Configuració inicial de partitura.

   – Configuració d’altres informacions de la partitura (Compositor, lletrista, copyright, etc).

   – Selecció de tonalitat i mètrica.

   – Mètodes d’escriptura en Finale.

   – Guardar arxiu.

   – Guardar en format MIDI.

   – Exportació a PDF

   – Eines d’edició bàsiques en Finale: desfer, refer, copiar, pegar, tallar…

   – Pegat Múltiple.

   – Agregar compassos. Inserir compassos.

   – Altres Eines d’Edició.

   – Eina d’Articulació.

   – Eina de Clau.

   – Més Eines d’Edició.

   – Eina de Canvi d’Armadura.

   – Canvis d’Armadura en diferents punts de la peça.

   – Canvi de Mètrica.

   – Personalització dels compassos.

   – Agregar Acords.

   – Modificació de paràmetres MIDI en Finale.

   – Aplicació pràctica del maneig de volums.

   – Modificar durada de les notes.

   – Controladors Midi.

   – Aplicació pràctica de l’ús d’un controlador Midi.

   – Creant noves marques de tempo.

   – Utilitzant instruments de Garritan per a orquestra i d’altres formacions en Finale.

   – Creació d’un nou ensemble amb instruments de Garritan.

   – Utilització de l’Aria Player per a assignar instruments Garritan.

   – El Mixer.

   – Studio View i la seua relació amb el Mixer.

   – Veus múltiples.

   – Traslladant música en Finale.

   – Determinar quantitat de compassos sistemàticament.

   – Corregint marges en *Finale.

   – Determinar quantitat de sistemes per pàgina.

   – Editar posició de pàgina (Maquetació).

   – Eines Especials (Special Tools).

   – Agregant anacruses en Finale.

   – Indicant els nombres de Compàs.

   – Casillas de repetició en Finale.

   – Introducció de lletres a la partitura.

   – Metatools

   – Introduint diverses articulacions.

   – Introducció d’articulacions de manera ràpida.

   – Copiant i pegant articulacions.

   – Treballant amb partitures completes.

   – Configuració de claus i noms dels sistemes.

   – Finale per a instruments transpositors.

   – Amagar compassos buits.

 

Taller dIniciacio del Professorat al Jazz i la Musica CreativaTaller d’Iniciació del Professorat al Jazz i la Música Creativa

*Presentació del Curs*

La Música Creativa, a més de ser una especialització musical, pot arribar ser un interessant recurs o complement en la formació de professors de música que provinguen de qualsevol estil, especialment de la música clàssica.

Així doncs, el present curs tracta d’oferir al docent nous recursos que puguen enriquir la formació del seu alumnat i fer-los créixer com a músics. En aquest cas, ens familiaritzarem en la Música Creativa amb una perspectiva didàctica per utilitzar a les nostres sessions.

*Què es tractarà?*:

S’iniciarà al docent en l’àmbit de la Música Creativa, tractant els conceptes teòrics i pràctics bàsics i fonamentals per conéixer el funcionament i la dinàmica d’aquest estil o manera d’entendre la música.

*Per què?*:

Es mostraran els grans beneficis del desenvolupament creatiu aplicats al músic, tant a nivells cognitius, psíquics i emocionals.

*Com aplicar-ho a les aules?*: 

S’oferirà al docent les pautes metodològiques per poder aplicar la Música Creativa a les seves sessions.

*Dirigt a:*

   – Professors de música de tots els nivells àmbits educatius (Centres d’E.S.O. i Batxillerat, Escoles de Música, Conservatoris… que pretenguen ampliar els seus coneixements musicals, així com els seus recursos pedagògics.

   – Aquells professors de música que tinguen especial interés a endinsar-se en la Música Creativa i el món de la improvisació.

   – A tot aquell professor de música que estiga interessat en assabentar-se dels beneficis que comporta el procés creatiu en un individu i en el seu desenvolupament tant general com específic de l’àmbit musical.

 

Related posts

MADRID (23-06-2016) – Presentación CD de Walter Geromet “Incognito” En la sala Bogi Jazz

adolphesax.com

La influencia de los compositores japoneses en el desarrollo del repertorio para saxofón y la verdadera importancia de FUZZY BIRD Sonata de Takahashi YOSHIMATSU. Autor: Chiaki Hanafusa (INGLÉS)

adolphesax.com

PUESTO DE TRABAJO EN MUSIKENE: Con fecha lunes 10 de abril se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el anuncio relativo a las convocatorias para la provisión Repertorio orquestal (saxofón) y Ensemble de saxofones

adolphesax.com

Leave a Comment


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

SazTienda COM PRO SHOP

Adolphesax Editions